Post: #1

మామూలుగా టెక్స్ట్ ఏమి రాయకపోతే టేబుల్ లో గీతలు కనపడవు.ఎలాగంటార ఇలా.. [Image: k0rb4x.png] కాని ఈ కోడ్ ని వుపయోగిస్తే టెక్స్ట్ లేక పోయినా సరే గీతలు కనపడతాయి.ఎలాగంటార ఇలా.. [Image: 2qd33b5.png]

Code:
You can not see this content.
గమనిక:: ఇవన్ని HTML కోడ్స్

Quote this message in a replyReply

Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)