Post: #1
మనిషికి మనిషికి మద్య సంభంద భాంధవ్యాల కన్నా.................................................
మనస్సు కి
మనస్సు కి మధ్య సంభంద భాంధవ్యాలు చాలా పవిత్రమయినవి
Quote this message in a replyReply

Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)